Vijesti

Uspostavljamo Centre za razvoj inkluzivne prakse u BiH

Centar znanja PROFECTUS potpisao je ugovor s međunarodnom organizacijom Save the Children temeljem kojeg pruža podršku u uspostavljanju dva Centra za razvoj inkluzivne prakse u Unsko-sanskom kantonu, BiH.

Partneri u uspostavi Centara su međunarodna organizacija Save the Children, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike, Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona te svih osam općina Unsko-sanskog kantona.

Uloga Centra znanja PROFECTUS jest pružiti stručnu podršku kroz izradu stručnog elaborata za adaptaciju prostora kako bi se osigurala prostoran i komunikacijska pristupačnost, izraditi specifikaciju opreme, namještaja, asistivne tehnologije, didaktike, potrošnog i uredskog materijala za logopedski kabinet, kabinet za radnu terapiju, senzornu terapiju, fizioterapiju, psiho-socijalnu podršku, mobilne stručne timove i centre znanja. Nadalje, Centar PROFECTUS će izraditi etički kodeks i opis djelatnosti Centara te popis obuka potrebnih za uposlenike Centara.

Ova aktivnost Centra PROFECTUS je nastavak nakon uspješno izrađene sedmogodišnje Strategije i Akcijskog plana za uključivanje djece s teškoćama u obrazovanje na području Unsko-sanskog kantona. Strategija je jednoglasno usvojena na Skupštini Kantona, a ovom suradnjom je već krenula njena implementacija.

Za više informacija o nama i mogućnosti suradnje obratite nam se putem e-mail adrese: razvoj.znanja@gmail.com ili mob. +385 99 2401004.

Zahvaljujemo međunarodnoj organizaciji Save the Children na ponovno ukazanom povjerenju.