O nama

Centar znanja PROFECTUS je ustanova za obrazovanje odraslih koja nudi različite edukacijske usluge za rad s djecom s teškoćama, radionice rada na sebi temeljene na gestalt psihoterapijskom pristupu te radionice izrade EU projekata. Djelatnost Centra PROFECTUS usmjerena je na predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, visokoškolske ustanove, nevladine organizacije, srednje i male poduzetnike te jedinice lokalne (regionalne) uprave i samouprave.

TIM CENTRA ZNANJA PROFECTUS
Naš tim čine stručnjaci s relevantnim iskustvom, znanjem i vještinama u različitim područjima rada s djecom s teškoćama (inkluzivni pristupi), upravljanja projektnim ciklusom, EU fondova, razvojnih planiranja, strategija i osobnog i profesionalnog rasta i razvoja, na čemu temeljimo uspješnu organizaciju poslovanja.
Naši treneri konzultanti su eksperti na području inkluzije djece s teškoćama, savjetodavnog i psihoterapijskog rada, socijalne inkluzije i kohezije, izrade financijskih analiza, investicijskih studija, pripreme i prijave projekata za financiranje iz EU fondova, uključujući programe IPA, PHARE, FP7, SME's, ERDF, CF te drugih domaćih i međunarodnih izvora financiranja. Osim visokog obrazovanja na navedenim područjima, posjeduju zavidno istraživačko i konzultantsko iskustvo na području pripreme studija izvedivosti, razvoja i implementacije poslovnih i razvojnih projekata, savjetovanja u području regionalnog i lokalnog razvoja.
Međunarodni i nacionalni angažman na projektima unutar IPA programa, projektima prekogranične suradnje, razvoja znanstvene infrastrukture te involviranost u rad na inovacijskim politikama i politikama regionalnog razvoja, ukazuju na sveobuhvatnost ekspertize koju tim naših trenera i konzultanata pruža klijentima.
U svom smo poslovanju razvili mrežu vanjskih stručnjaka i partnera u drugim tvrtkama, akademskim i financijskim institucijama.


Naša je misija pružiti svakom klijentu vrhunsku uslugu i zadovoljstvo stjecanja novih znanja kroz široku ponudu usluga i edukacijskih paketa s naglaskom na inovativnost, kreativnost i individualni pristup.


Biti najbolji centar znanja u regiji koji će biti standard i mjerilo kvalitete i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja - klijentima prvi izbor pri osobnom i profesionalnom rastu i razvoju, zaposlenima poželjan poslodavac, poslovnim subjektima pouzdan partner i društveno odgovoran Centar. Vrijednosti na kojima temeljimo naš uspjeh jesu kvaliteta, uslužnost, povjerenje, inovativnost i razumijevanje potreba naših klijenata.


Radionice i edukacije za razvoj
inkluzivne prakse i politike

 • razvoj kompetencija odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama za rad s djecom s teškoćama
 • trening za pomoćne radnike (pomoćnike u vrtiću) za rad s djecom s teškoćama
 • priprema učitelja za rad s djecom s teškoćama kroz tematske radionice
 • program za razvoj ključnih kompetencija kod djelatnika u odgojno obrazovnom sustavu
 • trening pomoćnih radnika (pomoćnika u nastavi) za rad s učenicima s teškoćama u redovnim osnovnim i srednjim školama
 • trening za transformaciju posebnih ustanova u referalne centre

Edukacije i radionice za razvoj
organizacija

 • radionica za potencijalne osnivače udruga ili ustanova za obrazovanje odraslih
 • edukacija o upravljanju nevladinim organizacijama
 • edukacija o financijskom poslovanju nevladinih organizacija
 • edukacija o osiguravanju održivosti udruge ili ustanove za obrazovanje odraslih (izvori financrianja, marketing organizacije...)


Radionice osobnog razvoja

 • supervizija odgojno obrazovnih ustanova - jačanje timske suradnje i dinamika unutar timova
 • radionica "Samosvijest i samopoštovanje u funkciji očuvanja vlastitog integriteta"
 • tematske radionice za podizanje kompetencija u radu s kolegama/ roditeljima/ djecom/ učenicima/ studentima

Edukacije za EU fondove

 • informativne početne radionice o izradi EU projekata
 • radionice praćenja projektnog ciklusa za početnike
 • napredne edukacije i radionice izrade sažetaka projektnih prijedloga (Concept Note)
 • napredne edukacije i radionice izrade punih projektnih prijedloga (Full Application Form) + izrada budgeta i logičke matrice
 • radionice izvještavanja tijekom provedbe EU projekta


Za sve informacije možete nam se obratiti putem e-mail adese: razvoj.znanja@gmail.com ili na broj 01/62 81 498; mob. 099/24 01 004.
Troškovnici pojedinih usluga dostupni su na upit.
Hvala što ste odabrali najbolji centar znanja - Centar znanja PROFECTUS!