Reference

Centar znanja PROFECTUS do sada je surađivao s brojnim nevladinim organizacijama, institucijama i međunarodnim organizacijama u izradi EU projekata, provođenju edukacija izrade EU projekata i upravljanju projektnim ciklusom.

EDUKACIJE POMOĆNIKA U NASTAVI I VRTIĆU, UČITELJA, ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA


 • Industrijsko-obrtnička škola Virovitica - ciklus od 10 radionica za razvoj kompetencija u području provođenja inkluzivne prakse
 • Industrijsko-obrtnička škola Slatina - ciklus od 10 radionica za razvoj kompetencija u području provođenja inkluzivne prakse
 • Grad Gospić - edukacija pomoćnika u nastavi
 • Grad Jastrebarsko - edukacija pomoćnika u vrtiću
 • Ličko-senjska županija - edukacija pomoćnika u nastavi
 • Zadarska županija - edukacija pomoćnika u nastavi
 • Dječji vrtić "Ivana Brlić Mažuranić" Slavonski Brod - edukacija odgojitelja o novim oblicima podrške inkluziji
 • Pučko otvoreno učilište Kutina - edukacija pomoćnika u nastavi
 • Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život" - PUŽ - edukacija pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama
 • Dječji vrtić "Cvrčak i mrav" Tribalj - Edukacija pomoćnika u vrtiću
 • Dječji vrtić "Fijolica" - Edukacija pomoćnika u vrtiću
 • Dječji vrtić "Kolijevka" - Edukacija pomoćnika u vrtiću
 • Dječji vrtić "Radost" Jastrebarsko - Edukacija pomoćnika u vrtiću
 • Dječji vrtić "Sisak stari" - Edukacija pomoćnika u vrtiću
 • Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji "Srce" Zelina - Edukacija pomoćnika u vrtiću
 • Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji "Srce" Zelina - Edukacija učitelja osnovnih i srednjih škola za rad s djecom s teškoćama
 • Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji "Srce" Zelina - Edukacija pomoćnika u nastavi
 • Dječji vrtić "Radost" Crikvenica - Bazična Montessori edukacija
 • Dječji vrtić "Radost" Jastrebarsko - Bazična Montessori edukacija
 • Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji "Srce" Zelina - Bazična Montessori edukacija
 • Udruga "Ti si ok" - Brain Gym
 • Dječji vrtić "Ciciban" Bjelovar - Brain Gym
 • Zagrebačka županija - Edukacija pomoćnika u nastavi za osnovne i srednje škole Zagrebačke županijeKONZULTANTSKE USLUGE


 1. Dječji vrtić "Radost" Jastrebarsko - izrada sažetka i punog projektnog prijedloga EU projekta "Development of preschool inclusive model"
 2. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar - izrada sažetka EU projekta "Knowledge toward Labour Market inclusiveness"
 3. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar - izrada punog projektnog prijedloga EU projekta "Classroom Assistants to School Children with Disabilities"
 4. Pučko otvoreno učilište Korak po korak - izrada sažetka i punog projektnog prijedloga EU projekta "Quality Education for Roma Children"
 5. Pučko otvoreno učilište Korak po korak - izrada sažetka EU projekta "Inclusion is IN"
 6. Udruga roditelja Korak po korak - izrada sažetka EU projekta "Prevention of Peer Violence and Child and Youth Abuse through implementation of CAP Programme"
 7. Udruga za autizam Zadar - izrada sažetka EU projekta "Raising inclusiveness of People with Autism"
 8. Udruga RADOST Ploče - izrada sažetka EU projekta "Self-advocacy for Inclusion"
 9. Udruga Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije - razrada projektne ideje za natječaj PROGRESS - Eksperimentiranje u socijalnoj politiciEDUKACIJE ZA EU FONDOVE


 1. UNDP (United Nations Development Programme) - Ciklus radionica o izradi EU projekata i upravljanju projektnim ciklusom za nevladine organizacije, javne ustanove te lokalnu i regionalnu upravu i samoupravu Zadarske županije
 2. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar - Trodnevna radionica "Izrada EU projekata i upravljanje projektnim ciklusom" 
 3. Udruga RADOST Ploče - Trodnevna radionica "Izrada EU projekata i upravljanje projektnim ciklusom" 
 4. Grad Jastrebarsko - Ciklus radionica o izradi EU projekata i upravljanju projektnim ciklusom za nevladine organizacije, javne ustanove i lokalnu upravu 
 5. Udruga Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije - Trodnevna početna Radionica izrade EU projekata 
 6. Udruga Cro-vita - Trodnevna početna Radionica izrade EU projekata
 7. Osnovna škola Trilj - Trodnevna početna Radionica izrade EU projekata 
 8. Dječji vrtić "Radost" Zadar - Trodnevna početna Radionica izrade EU projekata
 9.  Udruga tjelesnih invalida Bjelovar - Trodnevna početna Radionica izrade EU projekata 
 10. Centar za rehabilitaciju Ozalj - Trodnevna Radionica izrade EU projekata 
 11. Osnovna škola Odra - Trodnevna Radionica izrade EU projekata 
 12. Osnovna škola Trnjanska - Trodnevna Radionica izrade EU projekata 
 13. Humanitarna udruga "Fra Mladen Hrkać" - Trodnevna Radionica izrade EU projekata
 14. D.O.I. Zvjezdice Gunje - Trodnevna Radionica izrade EU projekata 
 15.  Udruga IDEM, podružnica Jastrebarsko - Trodnevna Radionica izrade EU projekata
 16.  KUD "Lipa" Slavetić - Trodnevna Radionica izrade EU projekata
 17. Udruga Zelena livada - Trodnevna Radionica izrade EU projekata 
 18. Udruga Srce Zelina - Sedmodnevna Radionica izrade EU projekata 
 19. Tvrtka Aromaterapija - Trodnevna Radionica izrade EU projekataMEĐUNARODNE SURADNJE


 1. S.I.C.I. Dominus, Turkey - Short Term Expert na reformi Crnogorskog sustava odgoja i obrazovanja kroz projekt "Inclusive Education Services - Montenegro" - razvoj timskog rada u javnim ustanovama, izrada opisa i procjene poslova te izrada statuta javnih ustanova
 2. European Training Foundation - član nacionalnog istraživačkog savjeta za projekt "Mapping of VET Policies and Practices for Social Inclusion and Social Cohesion"
 3. UNICEF Crna Gora - analiza prepreka ranoj detekciji/ intervenciji i inkluziji djece s teškoćama te izrada preporuka na nacionalnoj razini za prevladavanje detektiranih prepreka
 4. Ministarstvo prosvjete Crne Gore - izrada Strategije inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori (2014. - 2018.)
 5. Regionalni ured UNICEF-a u Ženevi i Pluryconsult Ltd. - evaluacija reforme sustava socijalne skrbi u Hrvatskoj
 6. Save the Children International - izrada Strategije uključivanja djece s teškoćama u razvoju u redovni sustav obrazovanja (vrtići, osnovne i srednje škole) u Unsko-sanskom kantonu, BiH
 7. Save the Children International - facilitiranje procesa Strateškog planiranja za međunarodnu organizaciju Save the Children International
 8. Save the Children International - vođenje procesa izrade petogodišnjeg Strateškog plana i Plana implementacije za Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
 9. United Nations Development Programe (UNDP) - izrada projektnih prijedloga za lokalnu samoupravu, javne ustanove i nevladine organizacije za uključivanje Roma na području Međimurske županijeRADIONICE ZA OSOBNI I PROFESIONALNI RAZVOJ


 1. Udruga defektologa Grada Zagreba - radionica "Samosvijest i samopouzdanje u funkciji očuvanja vlastitog integriteta"
 2. Osnovna škola Nad lipom - radionica "Samosvijest i samopouzdanje u funkciji očuvanja vlastitog integriteta"
 3. Resursni centar "Podgorica", Crna Gora - ciklus od 10 radionica timskog razvoja
 4. Resursni centar 1. Jun, Crna Gora - ciklus od 10 radionica timskog razvoja
 5. Resursni centar Kotor, Crna Gora - ciklus od 10 radionica timskog razvoja
 6. Dnevni centar Pljevlja, Crna Gora - radionice za prevenciju sindroma profesionalnog sagorijevanja
 7. Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida - predavanje "Rad i upravljanje vremenom"
 8. Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina - Program profesionalnog i osobnog rasta i razvoja za djelatnike u sustavu socijalne skrbi, ciklus od 10 radionica
 9. Udruga Srce Sv. Ivan Zelina - Supervizija programa "Klub SRCE", 10 supervizija