Vijesti

Upisi - Edukacija pomoćnika u nastavi u Rijeci

Postanite pomoćnik u nastavi. Upisujemo polaznice/polaznike u Edukaciju koja će biti održana 04. travnja 2017. godine. Upisi su otvoreni do 28. ožujka 2017. godine.

Datum održavanja Edukacije: 04. travnja 2017. godine
Vrijeme: od 08:30 do 16:00 sati
Lokacija: Rijeka, Trpimirova 2 (riječki neboder, polukat)

Edukator: Darko Kobetić, prof.reh.

Rok za prijave: 28. ožujka 2017. godine

Način prijave: ispunjeni Obrazac za prijavu dostavite na e-mail adresu: inkluzija.profectus@gmail.com

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite nam se putem e-mail adrese: razvoj.znanja@gmail.com ili mob. 099/24 01 004.

Tijekom Edukacije pomoćnici u nastavi upoznati će se sa osnovama inkluzivne prakse, metodama pružanja podrške učenicima s teškoćama u redovnim osnovnim i srednjim školama, metodama poticanja emocionalnog razvoja učenika s teškoćama, metodama individualizacije nastavnih sadržaja, prilagodbe okoline te načinima poticanja socijalizacije i razvoja inkluzivnog okruženja.

Kako biste se upisali u Edukaciju, potrebno je da imate završenu najmanje srednju stručnu spremu i izražen interes za pružanjem podrške učenicima s teškoćama.

Svi polaznici po završetku Edukacije dobivaju certifikat.