Vijesti

Primorsko-goranska županija - u tijeku su upisi za praktičnu Edukaciju odgojitelja, stručnih suradnika i asistenata u vrtiću

Dana 26. i 27. svibnja 2016. godine, ravnatelj Centra znanja PROFECTUS, Darko Kobetić, prof.reh. provodi Edukaciju odgojitelja, stručnih suradnika i asistenata u vrtiću za razvoj inkluzivne prakse. Upisi su otvoreni do 18. svibnja 2016. godine, a broj mjesta je ograničen. Edukacija će biti provedena u Dječjem vrtiću Krnjevo, Karasova 4.

EDUKACIJA ASISTENATA U VRTIĆU 

Edukacija je priznata na području cijele Republike Hrvatske i nakon njena završetka možete izvršavati ulogu asistenta/pomoćnika u vrtiću, a namijenjena je svim kandidatima zainteresiranima za rad kao asistent u vrtiću uz uvjet stečene najmanje srednje stručne spreme. Biti asistent u vrtiću znači pružati potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, surađivati s odgojiteljima i biti dio kolektiva predškolske ustanove. Također, ova uloga predstavlja sudjelovanje u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Sve navedeno zahtjeva, od asistenta u vrtiću, osjetljivost na pitanje inkluzije, senzibilitet za rad s djecom s teškoćama, ali i spremnost na učenje i unaprjeđivanje kompetencija. Kako bi asistent u vrtiću bio spreman za rad u redovnim predškolskim ustanovama, nužno je da prođe Edukaciju koja ga osposobljava za kvalitetno izvršavanje uloge.

Trajanje Edukacije: 2 dana (20 sati), 26. i 27. svibnja 2016. godine.
Broj polaznika: do 30
Mjesto provođenja Edukacije: Dječji vrtić Krnjevo, Karasova 4

Teme:

a) Predškolski odgojno obrazovni sustav i oblici potpore djeci s teškoćama
b) Uloga asistenta/pomoćnika u pružanju potpore djeci s teškoćama
c) Metode rada s djecom s teškoćama (senzoričkim i motoričkim teškoćama, poremećajem pažnje i hiperaktivnosti, intelektualnim teškoćama i autizmom)
d) Igra u radu s djecom s teškoćama
e) Važnost rane intervencije
f) Suradnja s roditeljima djece s teškoćama
g) Osvrt na praksu - radionica

Ključne kompetencije koje polaznici treninga stječu:

a) razumjeti načela uključivanja djece s teškoćama
b) razlikovati i nabrojati oblike potpore uključivanju djece s teškoćama
c) razumjeti ulogu i zadaće asistenta/ pomoćnika u vrtiću
d) razumjeti i opisati značajke rane intervencije kod djece s teškoćama
e) primijeniti metode rada s djecom s teškoćama, ovisno o potrebama, interesima i sposobnostima
f) pružiti potporu u izradi individualiziranih programa, razumjeti postupak izrade individualiziranih programa
g) surađivati s djecom, odgojiteljima i roditeljima u cilju socijalizacije i napretka djeteta


EDUKACIJA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA ZA PRUŽANJE PODRŠKE DJECI S TEŠKOĆAMA

Trening odgojitelja i stručnih suradnika provodi se kroz radionički oblik rada što podrazumijeva aktivno sudjelovanje polaznika. Također, tijekom treninga polaznicima se prikazuju primjeri iz prakse s detaljnim opisima pojedinih metoda u radu s djecom s autizmom, intelektualnim teškoćama, poremećajem pažnje i hiperaktivnosti, motoričkim i senzoričkim teškoćama, i dr. Trening je namijenjen svim odgojiteljima i stručnim suradnicima predškolskih ustanova s ciljem razvoja inkluzije i poticanja rane intervencije kao najuspješnijeg pristupa u radu s djecom s teškoćama. Po završetku Treninga svi polaznici dobivaju certifikat o stečenim kompetencijama.

Trajanje Edukacije: 2 dana (20 sati), 26. i 27. svibnja 2016. godine.
Broj polaznika: do 30
Mjesto provođenja Edukacije: Dječji vrtić Krnjevo, Karasova 4


Teme:

a) Rano otkrivanje djece s teškoćama
b) Kako pozitivno utjecati na socio-emocionalni razvoj djece s teškoćama?
c) Metode rada s djecom s motoričkim teškoćama - kako prilagoditi okolinu djetetu i koje aktivnosti provoditi u skupini?
d) Metode rada s djecom s intelektualnim teškoćama - kako prilagoditi okolinu djetetu i koje aktivnosti provoditi u skupini?
e) Metode rada s djecom s poremećajem iz spektra autizma - prilagodba okoline i aktivnosti
f) Rad s djecom s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti - kako prepoznati da se radi o ADHD-u, što je potrebno primjeniti u radu?
g) Stvaranje pozitivnog okruženja za razvoj inkluzije
h) Suradnja s roditeljima djece s teškoćama
i) Inkluzivna radionica

Ključne kompetencije koje odgojitelji i stručni suradnici stječu po završetku treninga:

a) uvesti inovacije u inkluzivnoj praksi u predškolske ustanove
 
b) stvoriti pozitivno ozračje za cijeli kolektiv i djecu s teškoćama
c) poticati dobre odnose među svim zaposlenicima, kao i pozitivan odnos prema djeci s teškoćama i njihovim roditeljima
d) primijeniti nove metode u radu s djecom s teškoćama
e) detektirati odstupanja u razvoju te uputiti djecu u program rane intervencije

Za prijavu na Edukaciju asistenata u vrtiću ili Edukaciju odgojitelja i stručnih suradnika za pružanje potpore djeci s teškoćama potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu u prilogu i dostaviti ga najkasnije do 18. svibnja 2016. godine na e-mail adresu: inkluzija.profectus@gmail.com

Za sva dodatna pitanja budite slobodni obratiti nam se na e-mail: inkluzija.profectus@gmail.com ili mob. 091/59 24 774.