Trening za pomoćne radnike za rad s djecom s teškoćama u predškolskim ustanovama (pomoćnici u vrtiću)

Postanite i vi pomoćnik u vrtiću!

Trening je namijenjen svim kandidatima zainteresiranima za rad kao pomoćnik u vrtiću uz uvjet završene najmanje četverogodišnje srednje stručne spreme. Biti pomoćnik u vrtiću znači pružati neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, surađivati s odgojiteljem i biti dio kolektiva predškolske ustanove.

Također, ova uloga predstavlja sudjelovanje u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Sve navedeno zahtjeva od pomoćnika u vrtiću osjetljivost na pitanje inkluzije, senzibilitet za rad s djecom s teškoćama, ali i spremnost na učenje i unaprjeđivanje kompetencija. Kako bi pomoćnik u vrtiću bio spreman za rad u redovnim predškolskim ustanovama, nužno je da prođe trening koji ga osposobljava za kvalitetno izvršavanje uloge.

Trajanje treninga: 16 sati
Treneri: edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci, educirani pomoćnici u vrtiću i praktičari

Teme:
- Predškolski odgojno obrazovni sustav i oblici potpore djeci s teškoćama
- Uloga pomoćnih radnika za rad s djecom s teškoćama
- Metode rada s djecom s teškoćama (senzoričkim i motoričkim oštećenjima, poremećajem pažnje i hiperaktivnosti, intelektualnim teškoćama i autizmom)
- Igra u radu s djecom s teškoćama
- Važnost rane intervencije
- Suradnja s roditeljima djece s teškoćama
- Osvrt na praksu – radionica

Ključne kompetencije koje polaznici treninga stječu:
- razumijeti načela uključivanja djece s teškoćama
- razlikovati i nabrojati oblike potpore uključivanju djece s teškoćama
- razumijeti ulogu i zadaće pomoćnika u vrtiću
- razumijeti i opisati značajke rane intervencije kod djece s teškoćama
- primijeniti metode rada s djecom s teškoćama ovisno o teškoćama
- pružiti potporu u izradi individualiziranih programa, razumijeti postupak izrade individualiziranih programa
- surađivati sa djecom, odgojiteljima i roditeljima u cilju socijalizacije i napretka djeteta

Namjena treninga:
- trening je namijenjen svim kandidatima zainteresiranima za rad kao pomoćni radnik za djecu s teškoćama u redovnim predškolskim ustanovama uz zadovoljen uvjet stečene najmanje četverogodišnje srednje stručne spreme

Metode poučavanja:
- predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, prikazi iz prakse, supervizija
- trening se izvodi u 2 modula

Broj polaznika:
- do 30 u grupi

Po završetku treninga svi polaznici dobivaju certifikat Agencije za odgoj i obrazovanje i Centra znanja PROFECTUS.

Za više informacija obratite nam se na e-mail adresu razvoj.znanja@gmail.com ili mob. 099/24 01 004.