Trening pomoćnih radnika za rad s učenicima s teškoćama u redovnoj školi (pomoćnici u nastavi)

Postanite i vi pomoćni radnik u odgoju i obrazovnju učenika s teškoćama!

Edukacija je namijenjena svim kandidatima zainteresiranima za rad kao pomoćni radnik za učenike s teškoćama u nastavi uz uvjet stečene najmanje četverogodišnje srednje stručne spreme. Biti pomoćni radnik za učenike s teškoćama u nastavi znači pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u redovnim uvjetima, surađivati s učiteljem/nastavnikom i biti dio školskog kolektiva.

Također, ova uloga predstavlja sudjelovanje u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju učenika s teškoćama. Sve navedeno zahtjeva osjetljivost na pitanje inkluzije, senzibilitet za rad s učenicima s teškoćama, ali i spremnost na učenje i unaprjeđivanje kompetencija. Kako bi pomoćni radnik za učenike s teškoćama u nastavi bio spreman za rad u redovnim odgojno obrazovnim ustanovama, nužno je da prođe trening koji ga osposobljava za kvalitetno izvršavanje uloge.

Trajanje treninga: 16 sati

Treneri: edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci, učitelji i osposobljeni pomoćni radnici za učenike s teškoćama

Teme:

 • Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama
 • Uloge i zadaće pomoćnih radnika za učenike s teškoćama u redovnim odgojno obrazovnim ustanovama
 • Metode rada s učenicima s teškoćama (poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, senzoričke i motoričke teškoće, intelektualne teškoće, autizam , specifične teškoće učenja i emocionalne teškoće)
 • Primjena zamjenskih aktivnosti u radu s učenicima s teškoćama
 • Suradnja s učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i roditeljima
 • Inkluzivna radionica


Ključne kompetencije koje polaznici treninga stječu:

 • razumijeti sustav odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama
 • razumijeti ulogu i zadaće pomoćnika u nastavi
 • razumijeti i značajke razvoja djece s teškoćama
 • primijeniti metode rada s učenicima teškoćama
 • primijeniti zamjenske aktivnosti u radu s učenicima s teškoćama
 • surađivati s učenicima, učiteljima/nastavnicima i roditeljima u cilju socijalizacije i napretka učenika


Namjena treninga:

 • trening je namijenjen svim kandidatima zainteresiranim za rad kao pomoćni radnik u odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama uz zadovoljen uvjet stečene najmanje četverogodišnje srednje stručne spreme


Metode poučavanja:

 • predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, prikazi iz prakse
 • trening se izvodi u 2 modula


Broj polaznika:

 • do 30 polaznika u grupi

Po završetku treninga svi polaznici dobivaju certifikat Agencije za odgoj i obrazovanje i Centra znanja PROFECTUS.

Za više informacija obratite nam se na e-mail adresu razvoj.znanja@gmail.com ili mob. 099/24 01 004.