Razvoj kompetencija odgojitelja i stručnih suradnika za rad s djecom s teškoćama

Trening odgojitelja predškolske djece provodi se kroz radionički oblik rada što podrazumijeva aktivno sudjelovanje polaznika. Također, tijekom edukacije polaznicima se prikazuju primjeri iz prakse s detaljnim opisima pojedinih metoda u radu s djecom s autizmom, intelektualnim teškoćama, poremećajem pažnje i hiperaktivnosti, motoričkim teškoćama i dr.

Trajanje treninga: 20 sati
Treneri: edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci i praktičari iz dječjih vrtića

Teme:
- Rano otkrivanje djece s teškoćama
- Kako pozitivno utjecati na socio-emocionalni razvoj djeteta s teškoćama?
- Metode rada s djecom s motoričkim teškoćama - kako prilagoditi okolinu djetetu i koje aktivnosti provoditi u skupini?
- Metode rada s djecom s intelektualnim teškoćama - kako prilagoditi okolinu djetetu i koje aktivnosti provoditi u skupini?
- Metode rada s djecom s poremećajem iz autističnog spektra - prilagodba okoline i aktivnosti
- Rad s djecom s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti - kako prepoznati da se radi o ADHD-u, što je potrebno primijeniti u radu?
- Stvaranje pozitivne klime za razvoj inkluzije
- Suradnja s roditeljima djece s teškoćama
- Inkluzivna radionica

Ključne kompetencije koje odgojitelji stječu po završetku treninga:
- uvesti novitete u predškolske ustanove
- stvoriti pozitivno ozračje za cijeli kolektiv i djecu s teškoćama
- poticati dobre odnose među svim zaposlenicima, kao i pozitivan odnos prema djeci s teškoćama i njihovim roditeljima
- primijeniti nove metode u radu s djecom s teškoćama
- detektirati odstupanja u razvoju te uputiti djecu u program rane intervencije

Namjena treninga:
- trening je namijenjen svim odgojiteljima predškolske djece i stručnim suradnicima predškolskih ustanova s ciljem razvoja inkluzije i poticanja rane intervencije kao najuspješnijeg pristupa u radu s djecom s teškoćama

Metode poučavanja:
- predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, prikazi iz prakse
- trening se provodi kroz 3 modula

Broj polaznika:
- do 25 polaznika u grupi

Po završteku treninga svi polaznici dobivaju certifikat Agencije za odgoj i obrazovanje i Centra znanja PROFECTUS.

Za sve informacije možete nam se obratiti na e-mail adresu razvoj.znanja@gmail.com ili mob. 099/24 01 004.