Program za razvoj ključnih kompetencija kod djelatnika u odgojno obrazovnom sustavu

Rad u odgojno obrazovnom sustavu predstavlja vrlo složenu i odgovornu ulogu koja zahtijeva posebne vještine i kompetencije. Kroz ovaj program razvijaju se kompetencije potrebne za svakodnevni rad kako s djecom/učenicima tako i sa roditeljima i kolegama unutar kolektiva. Program je sveobuhvatan i provodi se modularno po ključnim temama.

Trajanje programa: 60 sati

Treneri: edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci, odgojitelji, učitelji i nastavnici

Teme:

 • Samopoštovanje i samosvijest u funkciji očuvanja vlastitog integriteta
 • Komunikacija u profesionalnoj ulozi
 • Razvoj kapaciteta za rješavanje konfliktnih situacija
 • Uloga potreba u motivaciji i ponašanju učenika
 • Roditelj - suradnik
 • Savjetodavni rad
 • Socio-emocionalni razvoj djeteta
 • Metode i postupci u radu s učenicima s teškoćama
 • Suradničke odgojno obrazovne ustanove
 • Inkluzivno okruženje - modeli

Ključne kompetencije koje polaznici Programa stječu:

 • prepoznati i razumijeti svoje potrebe te potrebe učenika s različitim teškoćama i tipičnog razvoja
 • pronaći primjerene sadržaje i postupke u radu
 • poticati pozitivan odnos kroz prihvaćanje različitosti
 • stvarati inkluzivno okruženje za sve učenike
 • poticati međuvršnjačku suradnju
 • razumijeti roditelje djece s teškoćama i ostvariti suradnju
 • kompetentno individualizirati program u skladu s učenikovim sposobnostima i interesima
 • vrednovati i ocjenjivati postignuća učenika
 • rješavati konflikte unutar razreda i kolektiva
 • asertivnim ponašanjem graditi i održavati odnose unutar razreda i kolektiva


Namjena Programa:

 • Program je namijenjen svim djelatnicima u odgojno obrazovnim ustanovama u formalnom i neformalnom sustavu


Metode poučavanja:

 • predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, prikazi iz prakse
 • trening se izvodi u 8 modula


Broj polaznika:

 • do 20 polaznika u grupi

Po završetku Programa svi polaznici dobivaju certifikate Agencije za odgoj i obrazovanje i Centra znanja PROFECTUS.

Za više informacija obratite nam se na e-mail adresu razvoj.znanja@gmail.com ili mob. 099/24 01 004.