Priprema učitelja za rad s djecom s teškoćama

Tematske radionice namijenjene su svim učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola s ciljem unaprjeđenja kompetencija i podizanja kvalitete rada s učenicima s teškoćama. Teme su odabrane u skladu s najčešćim potrebama prakse.

Trajanje treninga: 20 sati
Treneri: edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci i učitelji iz prakse redovnih osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova

Teme:
- Učenici s teškoćama u redovnom sustavu odgoja i obrazovanja
- Individualizacija za učenike s teškoćama (poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, intelektualne teškoće, motoričke i senzoričke teškoće, autizam, specifične teškoće učenja, emocionalne teškoće)
- Ocjenjivanje učenika s teškoćama
- Izrada individualiziranih odgojno-obrazovnih programa
- Socio-emocionalni razvoj učenika s teškoćama
- Suradnja s roditeljima i pomoćnim radnicima u odgoju i obrazovanju – uloge

Ključne kompetencije koje polaznici treninga stječu:
- razumijeti važnost i svrhu uključivanja učenika s teškoćama u redovni sustav
- uočiti važnost i odgojne i obrazovne komponente u kontekstu socijalizacije učenika s teškoćama
- primijeniti oblike potpore u radu s učenicimas teškoćama
- primijeniti metode rada s učenicima s teškoćama
- napraviti inicijalnu procjenu potreba i sposobnosti učenika
- izraditi individualizirani odgojno obrazovni program u suradnji s drugim dionicima procesa odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama
- primijeniti različite metode prilagodbe i individualizacije u skladu s potrebama i sposobnostima učenika
- ocjenjivati postignuća učenika u skladu sa pimijenjenim metodama individualizacije i prilagodbe, temeljene na procjeni potreba i sposobnosti učenika
- poticati socio-emocionalni razvoj učenika s teškoćama
Namjena treninga:
- trening je namijenjen svim učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola

Metode poučavanja:
- predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, prikazi iz prakse
- trening se izvodi u 3 modula

Broj polaznika:
- do 30 u grupi
Po završetku radionica svi polaznici dobivaju certifikat Agencije za odgoj i obrazovanje i Centra znanja PROFECTUS.
Za više informacija obratite nam se na e-mail adresu razvoj.znanja@gmail.com ili mob. 099/24 01 004