Edukacija za transformaciju posebnih ustanova u referalne centre

Edukacija je namijenjena posebnim ustanovama koje žele postati referalni centri sukladno novom Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama.

Centar znanja PROFECTUS provodi edukaciju za transformaciju posebnih ustanova u referalne centre i u ovom području ima bogato nacionalno i regionalno iskustvo. Samo jedna od referenci jest provedena reforma socijalnog sustava i sustava odgoja i obrazovanja u Crnoj Gori kroz koju su sve tri postojeće nacionalne posebne ustanove transformirane u referalne centre podrške redovnim školama i vrtićima. Ova edukacija provodi se u tri razine - administrativna razina, razina ljudskih resursa i pravna razina transformacije.

 1. U sklopu administrativne razine pružamo podršku u izradi akcijskih planova za transformaciju kao temeljnog dokumenta koji ustanovu vodi kroz navedeni proces.
 2. Kroz razinu ljudskih resursa, svi zaposlenici ustanove koji će sudjelovati u provođenju aktivnosti transformirane ustanove u resursni centar prolaze kroz 80 satnu edukaciju koja se sastoji od praktičnog rada i steorijskog dijela kroz slijedeće teme:
  • Modeli inkluzivnog okruženja
  • Zakonodavni okvir djelovanja referalnog centra
  • Edukacijsko - rehabilitacijski postupci kroz savjetodavni rad u redovnim vrtićima i školama
  • Suradničke (kolaborativne) odgojno obrazovne ustanove
  • Samosvijest i samopoštovanje u funkciji očuvanja vlastitog integriteta
  • Vještine komunikacije i savjetovanja
  • Razvoj kapaciteta za konfliktne i stresne situacije
  • Suradnja s redovnim odgojno obrazovnim ustanovama, roditeljima i pomoćnim radnicima (asistentima u vrtićima i školama)
 3. Pravna razina edukacije obuhvaća podršku pri izradi novih statuta ili dopuni postojećih statuta ustanove.


Po završetku edukacije ustanova dobiva certifikat koji potvrđuje stjecanje uvjeta za tranformaciju u referalni centar, a svi zaposlenici dobivaju certifikat koji potvrđuje osposobljenost za provođenje aktivnosti referalnog centra.

Za dodatne informacije obratite nam se na e-mail adresu: razvoj.znanja@gmail.com ili broj mobitela 099/24 01 004.