Edukacija: Razvijanje vještina kroz sudjelovanje u Erasmus+ programu

Trening polaznika provodi se kroz interaktivan način rada. Tijekom edukacije polaznicima se prikazuju primjeri iz prakse i upoznaje ih se s programima Agencije za mobilnost i programe EU. Polaznici će se upoznati s mobilnostima u svrhu učenja za pojedince te strateškim partnerstvima Erasmus + programa te se upoznati s načinom ispunjavanja projektne dokumentacije te analizom istih.

Trajanje treninga: 12 sati

Teme:
 • Vještine učenja i poučavanja u 21. stoljeću
 • Primjeri prakse učiteljica/učitelja i nastavnica/nastavnika u međunarodnoj suradnji
 • Erasmus+/Ključna mobilnost 1; Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
 • Erasmus+/Ključna mobilnost 2; Strateška partnerstva:
  • Međusektorska partnerstva
  • Strateška partnerstva koja uključuju samo škole
  • Regio partnerstva


Ključne kompetencije koje polaznici stječu po završetku treninga:
 • Polaznici će moći uočiti važnost sudjelovanja u međunarodnim projektima te razvijanju prezentacijskih, komunikacijskih, digitalnih i jezičnih vještina od najranije životne dobi
 • Osnaživanje kompetencija polaznika
 • Sudjelovanjem u projektima stvoriti pozitivno ozračje u kolektivu
 • Doprinositi razvoju kvalitetnog cjeloživotnog učenja, unaprijeđivati vrhunski rad, inovacije i europsku dimenziju sustava i prakse u tom području
 • Ojačati doprinos cjeloživotnog učenja društvenoj koheziji, aktivnom građanstvu, interkulturalnom dijalogu, rodnoj jednakosti i osobnom ispunjenju
 • Ojačati ulogu cjeloživotnog učenja u stvaranju osjećaja europskog građanstva zasnovanom na razumijevanju i uvažavanju ljudskih prava i demokracije te poticati snošljivost i uvažavanje drugih naroda i kultura

Namjena treninga:
 • trening je namijenjen svim odgajateljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova s ciljem razvijanja kompetencija učenika kroz sudjelovanje u međunarodnim projektima te stručnim usavršavanjem djelatnika u inozemstvu

Metode poučavanja:
 • audio vizualne prezentacije na interaktivan način, razmjena iskustva, anketiranje, panel rasprava, radionice, videokonferencije
 • trening se provodi kroz 3 modula

Broj polaznika: do 25 polaznika u grupi