Edukacija odgojitelja predškolske djece za rad s djecom s teškoćama

U redovnim vrtićima svakim danom imamo sve više djece s teškoćama što je jasan pokazatelj razvoja inkluzije. Kako bi kvaliteta njihova boravka u vrtiću bila na zadovoljavajućoj razini te kako bi se odgojitelji osjećali kompetentnije u radu s djecom s teškoćama organiziramo edukacije koje se temelje na praktičnim primjerima primjene metoda za rad s djecom s teškoćama.

Edukacija odgojitelja provodi se kroz radionički oblik rada što podrazumijeva aktivno sudjelovanje polaznika. Također, tijekom edukacije polaznicima se prikazuju primjeri iz prakse s detaljnim opisima pojedinih metoda u radu s djecom s autizmom, intelektualnim teškoćama, poremećajem pažnje i hiperaktivnosti, motoričkim teškoćama i dr.

Osnovne teme koje se obrađuju tijekom edukacije su:
- Kako pozitivno utjecati na socio-emocionalni razvoj djeteta s teškoćama?
- Metode rada s djecom s motoričkim teškoćama - kako prilagoditi okolinu djetetu i koje aktivnosti provoditi u skupini?
- Metode rada s djecom s intelektualnim teškoćama - kako prilagoditi okolinu djetetu i koje aktivnosti provoditi u skupini?
- Metode rada s djecom s poremećajem iz autističnog spektra - prilagodba okoline i aktivnosti
- Rad s djecom s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti - kako prepoznati da se radi o ADHD-u, što je potrebno primijeniti u radu?
- Stvaranje pozitivne klime za razvoj inkluzije
- Suradnja s roditeljima djece s teškoćama
- Inkluzivna radionica

Ukoliko ste zainteresirani za organizaciju ove edukacije u Vašem vrtiću ili imate dodatnih pitanja obratite nam se na e-mail adresu: razvoj.znanja@gmail.com ili na broj 099/24 01 004.
Edukacije