Edukacija izrade EU projekata

Edukacija „EU fondovi i upravljanje projektnim ciklusom“ ima za cilj podizanje kompetencija polaznika za apliciranje projektnih prijedloga na natječaje EU fondova, prvenstveno Europski socijalni fond (ESF), strukturne fondove, kohezijske fondove i natječaje Agencije za mobilnost i programe EU.

Sredstva EU fondova koja su na raspolaganju nevladinim organizacijama, javnim ustanovama te malim i srednjim poduzetnicima predstavljaju značajan udio u razvoju civilnog društva i programima koji su inovativni ili su dio nacionalnih programa u određenom području djelovanja.


Osiguravanjem EU sredstava otvara se mogućnost za daljnji razvoj već započetih kvalitetnih programa ili uvođenje novih modela koji predstavljaju unaprjeđenje kvalitete rada, ali i kvalitete življenja članova lokalne zajednice i korisnika usluga. Ova Edukacija usmjerena je na stjecanje kompetencija za samostalno apliciranje na otvorene natječaje EU fondova.

Trajanje početne Edukacije: 3 dana (24 sata)

Trajanje napredne Edukacije: dodatna 4 dana (32 sata)

Broj polaznika: do 20 po grupi

Tijekom Edukacije polaznici stječu znanja o izradi projektnog prijedloga te planiranju i izradi proračuna projektnog prijedloga. Teme koje se obrađuju:

- praćenje otvorenih natječaja EU fondova

- ispunjavanje obrasca sažetka projektnog prijedloga za Europski socijalni fond

- definiranje općih i specifičnih ciljeva, očekivanih rezultata, aktivnosti, ciljnih skupina i krajnjih korisnika
- izrada logičke matrice projektnog prijedloga
- izrada proračuna
- upravljanje projektnim ciklusom - analiza dionika, SWOT analiza, analiza problema i ciljeva kroz izradu stabla problema i stabla ciljeva

Osnovna metoda rada temelji se na radioničkom pristupu kroz koji polaznici izrađuju konkretne projekte koji su nakon Edukacije pripremljeni za prijavu na otvorene natječaje EU fondova. Polaznici će tijekom Edukacije biti osposobljeni za samostalnu izradu projektnog prijedloga, logičke matrice i proračuna projektnog prijedloga. Svi polaznici dobivaju certifikat.
Svaki polaznik će dobiti ogledne primjerke uspješnih projektnih prijedloga kao dio materijala Edukacije.

Za sva dodatna pitanja slobodni ste obratiti nam se na e-mail: razvoj.znanja@gmail.com ili mob. 099/24 01 004.
Edukacije